Gemeente Gemeente Kaprijke

Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking

Lokale verenigingen en scholen die rond internationale samenwerking, mensenrechten en/of Noord-Zuidproblematiek werken, kunnen een subsidie aanvragen.

 


Het betreft steeds projecten en acties waarbij er een duidelijke band is met de gemeente Kaprijke.

Hoe aanvragen

De cultuurraad formuleert daarop een advies voor het college van burgemeester en schepenen die al dan niet een toelage toekent.

Een aanvraag kan gebeuren via het daarvoor voorziene formulier.