Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen - Subsidie voor jeugdwerkinitiatieven

Wat

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.


Er moet aan andere voorwaarden worden voldaan indien men een lokale jeugdbeweging, een lokale speelpleinwerking of een lokaal jeugdhuis is. De voorwaarden staan per categorie beschreven in het subsidiereglement 'jeugdwerkinitiatieven'.

Hoe aanvragen

Volgens het subsidiereglement 'jeugdwerkinitiatieven' kunnen erkende lokale jeugdbewegingen, jeugdhuizen en speelpleinwerkingen aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie, mits het voldoen aan een aantal voorwaarden.

Kostprijs

De toegekende subsidiebedragen zijn anders per categorie, nl. speelpleinwerking, jeugdhuizen of erkende lokale jeugdbewegingen.

Regelgeving

Subsidiereglement jeugdwerkinitiatieven Kaprijke