Gemeente Gemeente Kaprijke

Tragewegenplan

Het tragewegenplan is een beleidsdocument dat het voornemen van het gemeentebestuur uitdrukt om enerzijds de toegankelijke  tragewegen die nagenoeg uitsluitend voorbehouden zijn voor fietsers en voetgangers verder te onderhouden en waar nodig te verbeteren, en anderzijds aangeeft hoe het trage wegennet verder kan worden uitgebouwd.

 

Het plan is nog niet definitief. het plan dat voorlopig wordt vastgesteld kunt u hier vinden.