Gemeente Gemeente Kaprijke

Vrijwilliger

Wat

Wenst u zich in uw vrije tijd als vrijwilliger in te zetten ? Het gemeentebestuur biedt u boeiend vrijwilligerswerk aan. Dit kan voor een éénmalig evenement (bijvoorbeeld buitenspeeldag) zijn of een duurzaam engagement (bijvoorbeeld meter of peter van de zwerfvuilcampagne).

Hoe aanvragen

U dient uw kandidatuur voor vrijwilliger in. Vanaf dan wordt u in ons vrijwilligersbestand opgenomen. Van zodra de gelegenheid zich voordoet, contacteren wij u. Het staat u vrij om op ons aanbod in te gaan.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2017 houdende organiseren van vrijwilligerswerk voor gemeentelijke activiteiten

Meer info

Omschrijf in uw kandidatuur voor welk vrijwilligerswerk u zich wenst te engageren. Dit laat ons toe u gericht te contacteren.

Informatief vindt u een voorbeeld van onze informatienota die u als aangestelde vrijwilliger zal ontvangen.