Gemeente Gemeente Kaprijke

Allemaal Digi.taal

Wat

Onze samenleving wordt steeds digitaler en heeft een impact op ieder aspect van ons leven. Denk aan het digitaal aanvragen van premies, het reserveren van een sportkamp of een afspraak boeken bij de huisarts of het gemeentehuis,…. Mensen die niet sterk zijn in het digitale, dreigen hierdoor kansen te missen of uitgesloten te worden. Hierdoor komt hun recht op zaken als onderwijs, werk, zorg of vrije tijd in gedrang.

Via het project ‘Allemaal Digi.taal’ engageren zes gemeenten uit het Meetjesland - Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem en Sint-Laureins - zich om hier samen aan te werken. Het uitgangspunt is het verzekeren van gelijke kansen van iedereen in de digitale samenleving. Hierbij nemen deze lokale besturen de regie op in de (verdere) ontwikkeling van een lokaal digitaal inclusiebeleid zodat alle burgers, de meest kwetsbaren eerst, de nodige toegang, vaardigheden en ondersteuning krijgen om te kunnen participeren.

Een coördinator, die in de loop van 2022 zal worden aangeworven, moet dit proces in goede banen leiden en op termijn ook zorgen voor concrete acties. De betrokken gemeenten krijgen hiervoor financiële steun van De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.