Gemeente Gemeente Kaprijke

Digitaal loket

Wat

Tegenwoordig is het voor veel zaken niet meer nodig om een fysieke afspraak te maken. Deze dingen kan u gemakkelijk van thuis uit via uw computer, tablet of smartphone regelen. Hieronder een lijst van alle zaken die online aan te vragen zijn.

A

Aanpassingspremie (verbouwingen) (link toe te voegen)
Aanpassingspremie voor ouderen
Aanvraag inzage documenten (archief/bestuursdocumenten) (link toe te voegen en formulier te maken)
Adreswijziging naar het buitenland
Akte van echtscheiding
Akte van geboorte
Akte van huwelijk
Akte van overlijden
Arbeidskaart en arbeidsvergunning aanvragen
Attesten en uittreksels bevolking

B

Begravingen en concessies
Beroepskaart voor vreemdelingen
Bewonerskaart (Na te kijken!)

C

Compostvat, compostbak of wormenbak
Crisiswoning

D

Digitaal uittreksel uit het strafregister

E

F

Federale verwarmingstoelage
Financiële tussenkomst energiefacturen
Financiële tussenkomst huurwaarborg

G

Geboorteaangifte
Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen - Subsidie voor jeugdwerkinitiatieven
Getuigschrift van leven
Getuigschrift van nationaliteit
Getuigschrift van woonst
Groepsaankoop (energie, isolatie)

H

Huisvuilzakken
Huren/verhuren
Huwelijk reservatie
Huwelijksaangifte
Huwelijksjubileum

I

Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind (aanvraag)
Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind (afhaal)
Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegmoetkoming
Installatiepremie voor dak- en thuislozen

J

Jachtverlof en jachtvergunning
Juridisch advies

K

Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar (aanvraag)
Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar (afhaal)
Kind erkennen

L

Laatste wilsbeschikking
Leefloon

M

Mantelzorgpremie
Mijn Verbouwpremie
Mijn Verbouwlening
Minimale levering van aardgas (prepaid)
Moraliteitsattest

N

Negatieve wilsverklaring
Nietig verklaren van een huwelijk

O

Opzoekingen 
Orgaandonatie na overlijden
Overlijden

P

Paspoort (aanvraag)
Paspoort (afhaal)
Poliovaccinatie
Premie personen met een handicap
Psychologische hulpverlening

R

Referentieadres
Registratie van de slachting van een dier
Reistoelating voor minderjarigen
Rustpensioen

S

Schuldhulpverlening
Sociaal tarief (wonen)
Sociale woning
Stookoliecheque
Subsidie voor sociaal-culturele verenigingen
Subsidie wijkkermissen

T

Tegemoetkoming voor mantelzorg- en thuiszorg

U

UITPAS
Uittreksel met gezinssamenstelling

V

Veranderen van familienaam
Veranderen van voornaam
Visum en verblijfsdocumenten om in België te verblijven
Voedselpakketten
Voorschotten op sociale uitkeringen

W

Wettelijk samenwonen
Wettiging handtekening
Wilsverklaring inzake euthanasie

Z

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Niet gevonden wat u zocht?

Contacteer ons via 09 323 90 10 of info@kaprijke.be.