Gemeente Gemeente Kaprijke

Attesten en uittreksels bevolking

Wat

U kunt volgende attesten en uittreksels online via het e-Loket aanvragen:

 • Getuigschrift van woonst voor huwelijk
 • Getuigschrift van woonst
 • Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst
 • Getuigschrift van nationaliteit
 • Uittreksel met historiek van de burgerlijke stand
 • Getuigschrift van leven
 • Uittreksel inschrijving op adres
 • Uittreksel met gezinssamenstelling
 • Getuigschrift van woonst met historiek adressen voor eigen gemeente
 • Getuigschrift van woonst met historiek alle adressen
 • Uittreksel uit het strafregister (blanco getuigschriften)

Deze documenten worden u digitaal bezorgd.

Hoe aanvragen

Wie kan het attest aanvragen?

 • uzelf

Wat heb ik nodig

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning