Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Wat

Het gemeentebestuur heeft een reglement aangenomen waarbij bepaalde inbreuken met een administratieve geldboete worden bestraft.

Hoe aanvragen

De inbreuken die onder de bevoegdheid van het reglement vallen, kunnen worden gesanctioneerd door de daartoe aangeduide ambtenaar.

Kostprijs

De bedragen die zijn vastgesteld, kunt u terugvinden in het reglement.

Regelgeving

Gemeenteraadsbeslissing houdende vaststellen reglement inzake de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties. De meest recente versie dateert van februari 2020.