Gemeente Gemeente Kaprijke

Digitale infoborden

Wat

De gemeente beschikt over twee digitale infoborden waarop algemene informatie, activiteiten, werken, ... aangekondigd kunnen worden.

Er bevindt zich een infobord in Kaprijke (rotonde aan het Plein) en in Lembeke (Eeklostraat, aan de rotonde).

Voorwaarden

Volgende organisaties kunnen toegang krijgen tot de infoborden:

  • erkende Kaprijkse verenigingen en feest- of wijkcomités;
  • verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad;
  • andere verenigingen indien het gaat om een activiteit in samenwerking met de gemeente Kaprijke;
  • verenigingen ter ondersteuning van een goed doel met werkingsgebied of activiteit op het grondgebied van de gemeente;
  • verenigingen of activiteiten die bijdragen tot een extra positieve uitstraling van de gemeente Kaprijke.

 

Gebruikers kunnen activiteiten aankondigen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de activiteit is voor iedereen toegankelijk;
  • de activiteit moet plaatsvinden in de gemeente of een aantoonbaar verband hebben ermee;
  • de activiteit heeft een occasioneel karakter (vindt niet wekelijks of maandelijks plaats);
  • commerciële manifestaties zijn enkel toegelaten voor zover zij tot doel hebben om de goede werking van de vereniging te ondersteunen;
  • de activiteit draagt geen religieuze of politieke boodschap uit.

Hoe aanvragen

De elektronische infoborden dienen in de eerste plaats voor gebruik door het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur en de gemeentelijke adviesraden voor de verspreiding van sensibiliserende boodschappen, mededelingen en aankondigingen van activiteiten.

Ook verenigingen kunnen gebruik maken van de digitale infoborden, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen en mits het indienen van het aanvraagformulier.

Kostprijs

Het gebruik van de elektronische infoborden is gratis.

Regelgeving

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke digitale infoborden, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 september 2015