Gemeente Gemeente Kaprijke

Evenement organiseren

Voorwaarden

De volledige procedure, voorwaarden m.b.t. veiligheid en openbare orde, toezicht en sancties zijn na te lezen in het reglement. (zie bijlages)

Hoe aanvragen

Een evenement is een publiek toegankelijke activiteit en mag pas georganiseerd worden na toelating van het gemeentebestuur.

Een aanvraag gebeurt via een evenementenformulier, te vinden onderaan deze pagina. Je hebt je identiteitskaart of itsme nodig om in te loggen. Je kan niet langer indienen op papier of via mail aangezien ook de afhandeling van het dossier gekoppeld is aan het rijksregisternummer van de aanvrager via de e-box.

De aanvraag moet ons 60 dagen voor het evenement bereiken.

Voor wielerwedstrijden en aanverwante activiteiten moet de aanvraag ons 14 weken voor aanvang bereiken.

Veldtoertochten moeten NIET via het gemeentelijke formulier aangevraagd worden, maar via de tool van Sport Vlaanderen.

Evenementen die te laat aangevraagd worden, kunnen worden geweigerd.

Indien een evenement wordt afgelast, dan wordt de gemeente zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Is je activiteit niet publiek toegankelijk? Dan val je niet onder deze regeling maar is bv. het GAS-reglement van toepassing.

Regelgeving

GAS-reglement

Meer info

Groot evenement? Veiligheidsplan noodzakelijk

Op vraag van de gemeente, politie, brandweer of veiligheidscel moet de organisator een veiligheidsplan indienen. Een invulsjabloon daarvoor kan je vinden bij 'bijlagen' onderaan dit item.

Heb je hulp nodig bij het invullen van dit document, neem dan contact met de noodplanningsambtenaar via noodplanning@kaprijke.be.

Evenement tussen 15 mei en 30 september? Maak een warmteplan!

Gaat jouw evenement door in de zomermaanden? Dan is er een kans dat de temperaturen op de dag van het evenement kunnen oplopen. Via deze link is er een ‘plan van aanpak’ terug te vinden, ‘een checklist’ en tips voor evenementen. Een warmteplan opmaken is niet verplicht maar wel sterk aangeraden.

Wenst u een waterbar aan te vragen? Dan kan dit via deze link.