Gemeente Gemeente Kaprijke

Evenement organiseren

CORONA UPDATE: IN JULI EN AUGUSTUS KUNNEN EVENEMENTEN DOORGAAN ONDER STRIKTE VOORWAARDEN. MEER INFO EN DE EVENEMENTENMATRIX VIND JE HIER (OOK INFO OVER PRIVATE FEESTEN DAAR TE VINDEN)

IN DE CORONAPERIODE ZIJN WE IETS SOEPELER MET DE AANVRAAGPERIODE, OM HET ALSNOG MOGELIJK TE MAKEN OM DEZE ZOMER IETS OP TOUW TE KUNNEN ZETTEN.

 

Een evenement is een publiek toegankelijke activiteit en mag pas georganiseerd worden na toelating van het gemeentebestuur.

Voorwaarden

De volledige procedure, voorwaarden m.b.t. veiligheid en openbare orde, toezicht en sancties zijn na te lezen in het reglement. (zie bijlages)

Hoe aanvragen

Een aanvraag gebeurt via een evenementenformulier, te vinden onderaan deze pagina. U heeft uw identiteitskaart of It'sme nodig om in te loggen.

De aanvraag moet ons 60 dagen voor het evenement bereiken.

Voor wielerwedstrijden en aanverwante activiteiten moet de aanvraag ons 14 weken voor aanvang bereiken.

Veldtoertochten moeten NIET via het gemeentelijke formulier aangevraagd worden, maar via de tool van Sport Vlaanderen.

Evenementen die te laat aangevraagd worden, kunnen worden geweigerd.

 

Indien een evenement wordt afgelast, dan wordt de gemeente zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Regelgeving

GAS-reglement

Meer info

Op vraag van de gemeente, politie, brandweer of veiligheidscel moet de organisator een veiligheidsplan indienen. Een invulsjabloon daarvoor kan je vinden bij 'bijlagen' onderaan dit item.

Heb je hulp nodig bij het invullen van dit document, neem dan contact met de noodplanningsambtenaar via noodplanning@kaprijke.be.