Gemeente Gemeente Kaprijke

Evenement organiseren

Wat

CORONA INFO:

Het gemeentelijke evenementenformulier indienen kan via de link onderaan deze pagina, voeg de ingevulde evenementenmatrix steeds toe als bijlage

De evenementenmatrix is beschikbaar via https://www.covideventriskmodel.be/

Zeker lezen: de laatste FAQ met de info over evenementen en private feesten

IN DE CORONAPERIODE ZIJN WE IETS SOEPELER MET DE AANVRAAGPERIODE, OM HET ALSNOG MOGELIJK TE MAKEN OM IETS OP TOUW TE KUNNEN ZETTEN.

 

 

Een evenement is een publiek toegankelijke activiteit en mag pas georganiseerd worden na toelating van het gemeentebestuur.

Voorwaarden

De volledige procedure, voorwaarden m.b.t. veiligheid en openbare orde, toezicht en sancties zijn na te lezen in het reglement. (zie bijlages)

Hoe aanvragen

Een aanvraag gebeurt via een evenementenformulier, te vinden onderaan deze pagina. U heeft uw identiteitskaart of It'sme nodig om in te loggen. U kan niet langer indienen op papier of via mail aangezien ook de afhandeling van het dossier gekoppeld is aan het rijksregisternummer van de aanvrager via de e-box.

De aanvraag moet ons 60 dagen voor het evenement bereiken. (Maar in coronatijden zijn we soepel)

Voor wielerwedstrijden en aanverwante activiteiten moet de aanvraag ons 14 weken voor aanvang bereiken.

Veldtoertochten moeten NIET via het gemeentelijke formulier aangevraagd worden, maar via de tool van Sport Vlaanderen.

Evenementen die te laat aangevraagd worden, kunnen worden geweigerd.

 

Indien een evenement wordt afgelast, dan wordt de gemeente zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Regelgeving

GAS-reglement

Meer info

Op vraag van de gemeente, politie, brandweer of veiligheidscel moet de organisator een veiligheidsplan indienen. Een invulsjabloon daarvoor kan je vinden bij 'bijlagen' onderaan dit item.

Heb je hulp nodig bij het invullen van dit document, neem dan contact met de noodplanningsambtenaar via noodplanning@kaprijke.be.