Gemeente Gemeente Kaprijke

Evenement organiseren

Een evenement is een publiek toegankelijke manifestatie of gebeurtenis met al dan niet betalende toeschouwers en/of deelnemers op het gebied van feesten, kermis, sport, kunst, cultuur op de openbare weg en/of op openbaar terrein of op privaat terrein. Voorbeelden zijn fuiven, wijkfeesten, muziekfestivals, wielerwedstrijden, markten, ...

Hoe aanvragen

Evenementen die doorgaan op de openbare weg of op openbaar terrein kunnen slechts plaatsvinden na toelating van het college van burgemeester en schepenen.

Evenementen in open lucht of op openbaar terrein kunnen pas doorgaan na toelating van de burgemeester.

Aanvragen voor evenementen tot 500 deelnemers/toeschouwers moeten ons minstens 60 dagen vooraf bereiken. Grotere evenementen: 90 dagen vooraf.

Voor evenementen in gemeentelijke infrastructuur, indoor, geldt de aanvraag en termijn zoals bepaald in de retributiereglementen.

Evenementen indoor, op privaat domein, met elektronisch versterkte muziek zoals fuiven, kunnen slechts doorgaan na kennisgeving aan de burgemeester. Evenementen tot 200 personen doen deze kennisgeving minstens 30 dagen vooraf. Tot 500 personen: 45 dagen vooraf. Meer dan 500 deelnemers: 90 dagen vooraf.