Gemeente Gemeente Kaprijke

Kindergemeenteraad

Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen sinds begin 2015 zelf proeven van het politieke leven in Kaprijke. Het gemeentebestuur heeft namelijk een bijzondere kindergemeenteraad opgericht, waarin de Kaprijkse jeugd kan debatteren over onderwerpen die zij belangrijk vindt.

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan inspraak en participatie, ook van haar jonge inwoners. De gemeente heeft daarom dit nieuwe platform in het leven geroepen om deze jongere doelgroep een extra uitlaatklep te geven. Het gemeentebestuur neemt dan ook alle ideeën, suggesties en opmerkingen van de kinderen mee in de eigen besprekingen.

De kindergemeenteraad bestaat steeds uit 17 leden. Deze leden werden aangeduid onder de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. De zetels in de kindergemeenteraad werden ook evenredig verdeeld over de leerlingen uit de lagere scholen van Kaprijke en Lembeke. In alle klassen dragen de leerlingen zelf hun vertegenwoordigers voor.

De kindergemeenteraad komt driemaandelijks samen, telkens op een vrijdagavond na school (van 16.00 tot 17.00 uur) en telkens op een andere locatie. De voorzitter komt uit de groep van de 17 raadsleden. Dit is bij elke vergadering iemand anders. De dienst jeugd oefent de functie van secretaris uit en de schepen van jeugd wordt uitgenodigd naar elke zitting.

Verschillende thema’s komen in de kindergemeenteraad aan bod: verkeersveiligheid, milieu, organisatie van activiteiten, beheer van de gemeentelijke speelterreinen, sportactiviteiten, … Na elke zitting wordt er teruggekoppeld naar het college van burgemeester en schepenen.