Gemeente Gemeente Kaprijke

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Meewerken aan veiligheid kan door aan te sluiten bij een Buurtinformatienetwerk (BIN), een samenwerkingsverband tussen (aangesloten) burgers, een lokale coördinator en de lokale politie. Het enige wat u nodig heeft, is een gsm.

Hoe aanvragen

De politie gaat als eerste ter plaatse bij een inbraak en oordeelt of het nuttig is om het betreffende buurtinformatienetwerk te activeren. 

Het komt erop neer dat een inwoner een sms ontvangt met enerzijds nuttige operationele informatie, bijvoorbeeld bij vaststelling van inbraken in een bepaalde straat, maar anderzijds ook met preventieve tips of waarschuwingen, bijvoorbeeld inzake bepaalde methoden van oplichting.

Kostprijs

Aansluiten bij een buurtinformatienetwerk is kosteloos, de gemeente draagt de kosten.

Meer info

Onze gemeente heeft twee buurtinformatienetwerken, respectievelijk voor Kaprijke/Bentille en voor Lembeke. U kan voor meer informatie terecht bij de BIN-coördinatoren:

Kaprijke/Bentille

Willy Vanhoucke en Linda De Loose
info@binkaprijke.be

Het BIN Kaprijke/Bentille heeft ook een eigen website: www.binkaprijke.be. U kan zich, als inwoner van Kaprijke of Bentille, online via deze website inschrijven.

Lembeke

Tom Almey
tom@almey.be