Gemeente Gemeente Kaprijke

BE-Alert SMS waarschuwingssysteem bij noodsituaties

Bij een noodsituatie in je buurt, wil de overheid je graag tijdig verwittigen en de nodige aanbevelingen geven (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand, evacuatie bij een ramp). Naast klassieke media (radio en TV), sirenes en luidsprekers van de politie kan de overheid nu ook burgers rechtstreeks waarschuwen dankzij BE-Alert.

Wie zich op BE-Alert.be registreert, kan bij een noodsituatie in de onmiddellijke omgeving snel op de hoogte worden gebracht met een uniforme en duidelijke boodschap van een officiële bron. De boodschappen worden verstuurd via sms, e-mail of een gesproken bericht op de vaste telefoonlijn.

Voorwaarden

Iedere inwoner kan zich inschrijven op de website van BE-Alert. Momenteel zijn bijna alle Vlaamse steden en gemeenten al in het systeem gestapt, maar inwoners van de overige gemeenten kunnen nu al berichten krijgen van de federale overheid of van de provincie (bv. bij afkondiging van een provinciaal rampenplan).

Hoe aanvragen

Registratie op BE-Alert.be

Schrijf je in op de website van BE-Alert en vul de gevraagde gegevens in:

 • Je moet een e-mailadres invullen waarop je een mail krijgt om de registratie te bevestigen.
 • Je maakt ook een persoonlijk wachtwoord aan.
 • Na het invullen van jouw adres moet je nakijken of de locatie van jouw woning correct op de kaart wordt weergegeven.

Je krijgt een mail van BE-Alert:

 • Klik op de link om de inschrijving te bevestigen.
 • Je komt op je profiel op de website van BE-Alert terecht. Vervolgens moet je jouw registratie nog afronden:
  • Je geeft jouw taalkeuze aan.
  • Je vermeldt of je doof of slechthorend bent.
  • Je geeft eventuele andere contactgegevens mee (telefoon, e-mail). Je kan ook een tweede verblijfadres vermelden, zodat je ook op die locatie op de hoogte wordt gehouden.

Melding van noodsituatie

Bij een noodsituatie (brand, milieuramp, natuurramp) kan de federale overheid, de gouverneur van jouw provincie of jouw burgemeester beslissen om een boodschap via BE-Alert te versturen naar alle inwoners die rechtstreeks betrokken zijn bij de noodsituatie. Je ontvangt het bericht, ook al ben je niet thuis. Volg de aanbevelingen in het bericht.

Op de website Risico-info.be van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken vind je meer info over wat je kan doen voor, tijdens of na verschillende noodsituaties.

Kostprijs

Inschrijven is gratis. Ook de berichten die naar u worden gestuurd zijn gratis.