Gemeente Gemeente Kaprijke

Subsidie voor sociaal-culturele verenigingen

Wat

Sociaal-culturele en cultuur-educatieve verenigingen en verenigingen uit de kunstensector kunnen een werkingssubsidie aanvragen.


Het doel van het reglement is om lokale sociaal-culturele verenigingen ondersteuning te bieden in hun dagelijkse werking. Dit betekent dat ze financiering krijgen voor het organiseren van activiteiten die eigen zijn aan hun werking, gericht zijn naar hun leden en/of doelgroep en op regelmatige basis terugkeren in hun aanbod. Wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse initiatieven behoren tot deze reguliere werking.

Voorwaarden

De aanvraag tot sociaal-culturele subsidie kan ingediend worden door een plaatselijke sociaal-culturele vereniging of organisatie die voldoet aan volgende voorwaarden:

 

1° gevestigd zijn in en/of een actieve werking hebben binnen het socio-culturele domein op het grondgebied Kaprijke,

2° een eigen bestuur hebben met minstens een voorzitter, penningmeester en secretaris,

3° over een eigen rekeningnummer beschikken,

4° niet beroepsmatig werken of geen commerciële invalshoek nastreven.

Hoe aanvragen

Jaarlijks indienen van een aanvraagformulier tussen 1 januari en eind februari. Deze aanvraag bevat alle activiteiten van het voorgaande kalenderjaar. Op basis van deze activiteiten worden punten toegekend.

Regelgeving

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2014