Gemeente Gemeente Kaprijke

Subsidie wijkkermissen

Wat

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Onder wijkkermis wordt verstaan kermissen, buurtfeesten, kerstmarkten en rommelmarkten. We spreken van een open wijkkermis.

Indien een wijkkermis niet open staat voor iedereen maar enkel op uitnodiging voor een beperkte groep van buurtbewoners kan de maximale subsidie niet bekomen worden. We spreken van een gesloten wijkkermis. Op een gesloten wijkkermis worden minimaal alle bewoners van één straat uitgenodigd.

Voorwaarden

Het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.

In het geval van een open wijkkermis is iedereen welkom.

Hoe aanvragen

De initiatiefnemer bezorgt een aanvraag minstens 1 maand voor de activiteit aan de hand van het webformulier.