Gemeente Gemeente Kaprijke

Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Wat

Erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Hiermee tracht het gemeentebestuur de kwaliteit van de dagelijkse werking binnen de sportvereniging te verhogen.

Sportverenigingen met een actieve jeugdwerking kunnen bijkomende impulssubsidies ontvangen.

Voorwaarden

Enkel erkende Kaprijkse sportverenigingen komen in aanmerking.

Hoe aanvragen

Vóór 15 juli dienen de erkende sportverenigingen van Kaprijke een subsidiedossier in bij de sportdienst. Op de eerstvolgende sportraad wordt de berekening besproken en geadviseerd en vervolgens geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen die over de verdeling beslist.

Kostprijs

20 000 euro voor kwaliteit (deel 1) en kwantiteit (deel 2) en 5 000 euro voor impulssubsidies (deel 3).

Meer info

Indien gewenst, kunt u een afspraak maken met de sportfunctionaris voor meer uitleg over het invullen van het aanvraagfomulier.