Gemeente Gemeente Kaprijke

Maatregelen om de kievit te helpen

Wat

De kievit gaat sterk achteruit in Vlaanderen. Deze vogel broedt op akkers, maar helaas geraken veel nesten per ongeluk vernield tijdens landbouwactiviteiten. Landbouwers spelen daarom een cruciale rol in de bescherming van deze iconische vogel.

De kievit beschadigt geen gewassen, in tegendeel: ze eten veel insecten. Bovendien schrikken ze ongewenste vogels zoals kauw, kraai en houtduif af. Onze ‘nestspotters’ zijn voortdurend op zoek naar nesten. Wanneer zij een nest zien op een akker, contacteren ze de landbouwers.

Nesten zoeken

  • Broedtijd: de piektijd is tussen eind maart en begin mei, maar je kan nesten vinden vanaf begin maart tot eind juni.
  • Akker observeren: zie je kieviten steeds rond dezelfde plaats vliegen? Dan hebben ze waarschijnlijk een nest op de grond. Dit helpt ons om makkelijker een nest te vinden.
  • Drone: heb je een vermoeden dat er zich ergens een nest bevindt maar kan je het zelf niet vinden? Dan kunnen wij een drone inschakelen met warmtecamera.

Nesten beschermen

  • Nestzone sparen: de nestplaats wordt afgebakend met stokken in een zone van 3 x 3 meter. Een kievit verdraagt verandering rond het nest, je kan je ploeg gerust tot voor de afgebakende zone uit de grond halen om hem voorbij het nest weer te laten zakken. Je kan ook een lichte bocht maken om het nest.
  • Nest verplaatsen op een schaal: deze manier van werken is iets intensiever. Er wordt een kluit van onder de eieren van 10 cm uitgegraven en op een schaal gelegd. De eieren worden erbij gelegd en na de grondbewerking worden de nesten terug geplaatst. Hierbij moeten ze een beetje worden ingegraven.
  • Nestbescherming tegen pesticiden en mest: het volstaat om het nest tijdens de activiteit af te dekken.