Gemeente Gemeente Kaprijke

Onderhoud van grachten

Wat

Grachten zorgen voor de afvoer van regenwater en verminderen dus de kans op wateroverlast. Daarom is het onderhoud van grachten erg belangrijk. Maar wie moet welke grachten onderhouden?

Erkende waterlopen

Deze waterlopen worden onderhouden door het gemeente- en het polderbestuur. De bedding van een waterloop op of aan uw perceel, is niet uw eigendom maar openbaar domein. Bovendien mag het polder- of gemeentebestuur een zone van 5 meter rond de waterloop gebruiken om onderhoud uit te voeren. In deze zone mag u trouwens enkel met een vergunning bouwen of afsluitingen en planten plaatsen.

Weet u niet zeker of de gracht aan uw perceel een privégracht of een erkende waterloop is, dan kan u altijd de atlas der waterlopen inkijken op de technische dienst.

Straatgrachten

Loopt er een gracht voor uw deur naast de openbare weg? Dan bevindt de rooilijn zich meestal in het midden van deze gracht. We noemen dit een straat- of een baangracht. De gemeente staat in voor het onderhoud van straatgrachten.

Private grachten

Alle andere grachten zijn privégrachten. Wie het onderhoud moet doen, wordt bepaald door de perceelgrens. Ligt die in het midden van de gracht, dan zijn beide eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Heeft u zo’n gracht op uw perceel, dan moet u zorgen voor de goede afwatering van een hoger gelegen perceel.

Goed onderhouden grachten zijn belangrijk voor de waterhuishouding in onze gemeente. Daarom werd ook het onderhoud van privégrachten opgenomen in ons GAS-reglement.

Meer info

Hoe onderhoud ik mijn gracht?

 • Maai de zijkanten
  De hellingen of taluds van de gracht moeten éénmaal per jaar gemaaid worden, bij voorkeur met een (motor)zeis of bosmaaier. Maai het gras en de planten tot 5 à 10 centimeter boven de grond.
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
  De wortels van planten zorgen voor een stevige zijkant of talud van de gracht. Hoe meer planten op de talud, hoe beter de gracht bestand is tegen bodemerosie.
 • Verwijder zwerfvuil
  Zwerfvuil kan voor verstoppingen zorgen. Bovendien trekt het ander (zwerf)vuil aan. Ruim dus regelmatig weggewaaide plastiek zakjes of blikjes in de gracht op.
 • Ruim slib
  Een gracht met veel slib kan moeilijker water afvoeren. Maak de gracht dus regelmatig slibvrij met een schop, spade of hark. Gebruik geen machines: die beschadigen oevers, planten en dieren. Slib ruimen doet u in beurtrol: elk najaar neemt u een ander deel van de gracht onder handen.
 • Verwijder af en toe waterplanten
  Waterplanten zorgen voor een natuurlijke zuivering, versteviging van de oever en bescherming voor dieren. Maar als ze woekeren, verwijdert u die best af en toe.