Gemeente Gemeente Kaprijke

Onderhoud van grachten

Wat

Grachten zorgen voor de afvoer van regenwater en verminderen dus de kans op wateroverlast. Daarom is het onderhoud van grachten erg belangrijk. Maar wie moet welke grachten onderhouden?

Erkende waterlopen

Deze waterlopen worden onderhouden door het polderbestuur of de watering. Zij hebben ook als taak om de algemene wateroverlastproblemen op te lossen. In de gemeente Kaprijke betreft dit de Slependammepolders, de Isabellepolder en de Burggravenwatering.

De bedding van een waterloop op of aan uw perceel, is niet jouw eigendom maar openbaar domein. Bovendien mag het polderbestuur of de watering een zone van 5 meter rond de waterloop gebruiken om onderhoud uit te voeren. In deze zone mag je trouwens enkel met een vergunning bouwen of afsluitingen en planten plaatsen.

Weet je niet zeker of de gracht aan jouw perceel een privégracht of een erkende waterloop is, dan kan je altijd de atlas der waterlopen inkijken op de Technische Dienst.

Straatgrachten

Loopt er een gracht voor jouw deur naast de openbare weg? Dan bevindt de rooilijn zich meestal in het midden van deze gracht. We noemen dit een straat- of een baangracht. De gemeente staat in voor het onderhoud van straatgrachten.

Private grachten

Alle andere grachten zijn privégrachten. Wie het onderhoud moet doen, wordt bepaald door de perceelgrens. Ligt die in het midden van de gracht, dan zijn beide eigenaars verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Heb je zo’n gracht op jouw perceel, dan moet je zorgen voor de goede afwatering van een hoger gelegen perceel.

Goed onderhouden grachten zijn belangrijk voor de waterhuishouding in onze gemeente. Daarom werd ook het onderhoud van privégrachten opgenomen in ons GAS-reglement.

Onderhoud duikers

In tijden van wateroverlast wordt vaak vastgesteld dat de overlast vaak het gevolg was van slecht onderhouden duikers die toegang geven tot private percelen. Duikers zijn kokervormige constructies, gelegen in een weg of toegangsdam, die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden. Deze duikers zitten soms verstopt of zijn kapot. De wet op de onbevaarbare waterlopen bepaalt dat als de duiker toegang geeft tot privépercelen, deze ook eigendom is van de gebruiker of van de eigenaar van het desbetreffende perceel. Het is dus de eigenaar die moet instaan voor het onderhoud en het in stand houden van die duikers.

De polderbesturen/watering roepen daarom aan alle eigenaars of gebruikers van de percelen op om de toestand van die duikers te controleren en indien nodig te herstellen, te vernieuwen of weer open te maken. De eigenaars zijn immers verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarnaast zijn de eigenaars/gebruikers beide verantwoordelijk voor juist gebruik van de duikers. Bij vervanging van een duiker, neem je contact op met de dienst Stedenbouw of met de polderbesturen aangezien je hiervoor ook een omgevingsvergunning nodig hebt. Soms, zeker wanneer wateroverlast veroorzaakt wordt, kan de eigenaar van de duiker in gebreke gesteld worden.

De eigenaar dient dan zo snel mogelijk de nodige werken uit te voeren. Bij het uitblijven van de gevraagde aanpassingen kunnen de werken ambtshalve voor rekening van de gebruiker uitgevoerd worden.

Meer info

 • Slependammepolders: griffier@slependammepolders.be 0468 02 02 21
 • Isabellapolder: info@isabellapolder.be 09 396 89 69
 • Burggravenwatering: info@burggravenstroom.be 09 357 79 69

Meer info

Hoe onderhoud ik mijn gracht?

 • Maai de zijkanten
  De hellingen of taluds van de gracht moeten éénmaal per jaar gemaaid worden, bij voorkeur met een (motor)zeis of bosmaaier. Maai het gras en de planten tot 5 à 10 centimeter boven de grond.
 • Gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen
  De wortels van planten zorgen voor een stevige zijkant of talud van de gracht. Hoe meer planten op de talud, hoe beter de gracht bestand is tegen bodemerosie.
 • Verwijder zwerfvuil
  Zwerfvuil kan voor verstoppingen zorgen. Bovendien trekt het ander (zwerf)vuil aan. Ruim dus regelmatig weggewaaide plastiek zakjes of blikjes in de gracht op.
 • Ruim slib
  Een gracht met veel slib kan moeilijker water afvoeren. Maak de gracht dus regelmatig slibvrij met een schop, spade of hark. Gebruik geen machines: die beschadigen oevers, planten en dieren. Slib ruimen doet u in beurtrol: elk najaar neemt u een ander deel van de gracht onder handen.
 • Verwijder af en toe waterplanten
  Waterplanten zorgen voor een natuurlijke zuivering, versteviging van de oever en bescherming voor dieren. Maar als ze woekeren, verwijdert u die best af en toe.