Gemeente Gemeente Kaprijke

Overwelving van een gracht

Wat

Indien u een gracht met een openbaar statuut wil overwelven, heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

U dient het daartoe voorzien aanvraagformulier bij het gemeentebestuur, ofwel het provinciebestuur. Dit afhankelijk van het type gracht.

  • Het aanvraagformulier voor het vergunnen van een  overwelving door de gemeente vindt u onderaan deze webpagina.
  • Het aanvraagformulier voor het overwelven van een gracht door het provinciebestuur vindt u hier.

Hoe aanvragen

Voor de zogenaamde 'baangrachten', grachten langsheen het openbaar domein, dient u een vergunning bij het gemeentebestuur te bekomen.

Voor  andere grachten met een openbaar statuut, dient u een vergunning bij het provinciebestuur te bekomen.

Indien de gracht (geheel of gedeeltelijk) deel uitmaakt van het domein van het Vlaams geweest, dient u een bijkomende machtiging van het Vlaams gewest te bekomen.

Kostprijs

De aanvraag is kosteloos.