Gemeente Gemeente Kaprijke

Overwelving van een gracht

Wat

Indien je een gracht met een openbaar statuut wil overwelven, heb je een vergunning nodig.

Voorwaarden

Vul een aanvraagformulier in en dien deze in bij het gemeentebestuur, ofwel het provinciebestuur. Dit afhankelijk van het type gracht.

Hoe aanvragen

Voor de zogenaamde 'baangrachten', grachten langsheen het openbaar domein, heb je een vergunning van het gemeentebestuur nodig. Voor andere grachten met een openbaar statuut, dien je een vergunning bij het provinciebestuur aan te vragen.

Voor grachten die (geheel of gedeeltelijk) deel uitmaken van het domein van het Vlaams geweest, heb je een bijkomende machtiging van het Vlaams gewest nodig.

Kostprijs

De aanvraag is kosteloos.