Gemeente Gemeente Kaprijke

Aangifte landbouwschade

Wat

Bij schade aan land- en tuinbouwteelten ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden kun je aangifte doen van de geleden schade.

Heb je als land- of tuinbouwer schade opgelopen door erkende extreme weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter? Dan kan je daar een schadevergoeding voor aanvragen. De Gemeente Kaprijke organiseert de vaststelling van de schade.

Voorwaarden

 • De schade moet veroorzaakt worden door extreme weersomstandigheden.
 • De tuin- en of landbouwteelten zijn gelegen op grondgebied van de Gemeente Kaprijke.

Hoe aanvragen

Je kan de aangifte gemakkelijk online doen. Vul alle informatie in en voeg foto's toe waarop de beschadigde percelen zichtbaar zijn. Je mag ook foto's van de geleden schade toevoegen.

Vul het online aangifteformulier in

Je kan ons ook bereiken:

 • ofwel via mail naar technische.dienst@kaprijke.be 
 • ofwel via de post naar:

  Gemeente Kaprijke
  College van burgemeester en schepenen
  T.a.v. Technische dienst
  Veld 1
  9970 Kaprijke

Of je komt persoonlijk langs bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) of één van de dienstencentra. Je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina

 • De bevoegde persoon van de Technische dienst zal contact opnemen om een afspraak te maken voor een bezoek met een eerste vaststelling. 
 • Tijdens deze vaststelling wordt een proces-verbaal opgemaakt. 

Opgelet: Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van vijf jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Meer info over de brede weersverzekering vind je op de website van de Vlaamse overheid. Je vindt er ook meer info over schadevergoedingen bij een landbouwramp en het Vlaams Rampenfonds.

Waarom is het proces-verbaal belangrijk?

Je hebt het proces-verbaal nodig:

 • voor aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s.
 • om in te dienen wanneer een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds wordt gevraagd.
 • als mogelijk bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIFdossiers.