Gemeente Gemeente Kaprijke

Klimaatplan

De gemeenteraad besliste op 27 april 2017 om het burgemeestersconvenant “Klimaatgezond Meetjesland” te ondertekenen. De gemeente engageerde zich daarmee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied te verminderen met 40% tegen 2030 en om zich aan te passen aan de effecten van de klimaatverandering.

Ondertussen is het eerste luik, namelijk de opmaak van een duurzaam energie- en klimaatactieplan met bijhorende actietabel, afgewerkt. De gemeenteraad gaf zijn goedkeuring voor dit plan op 28 juni 2018.

Zo werd de huidige situatie van onze gemeente onder de loep genomen aan de hand van onder andere een CO²-nulmeting, gesprekken met een stuurgroep en een afstemming met vergelijkbare steden en gemeenten binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Het plan formuleert concrete scenario’s en acties voor de toekomst, zodat de gemeente haar klimaatdoelstellingen binnen de voorziene periode kan behalen.