Gemeente Gemeente Kaprijke

Klimaatplan

Wat

De klimaatverandering leidt overal ter wereld, ook op lokaal vlak, tot grote gevolgen. Dit vertaalt zich voor onze omgeving in een temperatuurstijging, drogere zomers (met weliswaar hevigere buien), nattere winters en een stijging van de zeespiegel. Om de uitdagingen die deze gevolgen ons geven het hoofd te bieden, moeten we ons aanpassen. Het gemeentebestuur heeft in een eerste fase via een zgn. mitigatieplan via een rist van maatregelen het engagement genomen om een CO²-reductie van 40% te realiseren tegen 2030 op het grondgebied van Kaprijke. In een tweede fase werd gewerkt aan een lokaal adaptatieplan om deze klimaatveranderingen te vertalen in een lokaal beleid op maat. De rol van het lokaal adaptatieplan hierin is eerst een beeld te schetsen van hoe kwetsbaar onze gemeente is voor de klimaatverandering, en vervolgens maatregelen aan te kondigen die de weerbaarheid van de gemeente tegen de klimaatverandering verhogen.

 

Het klimaatrobuust maken van onze gemeente moet gezien worden als een belangrijk onderdeel van planning voor de toekomst. Ons aanpassen doen we onder andere door in te zetten op groen en water in onze gemeente vast te houden en te laten infiltreren, en door verharding weg te werken, Stuk voor stuk maatregelen waarmee we niet alleen aan de toekomst werken, maar ook vandaag een aangename, leefbare, gezonde gemeente creëren voor onze inwoners én onze bedrijven.