Gemeente Gemeente Kaprijke

Praalwagens: gemeentelijke toelating

Als je met een (aanhang)wagen deelneemt aan een manifestatie, bv. een carnavalsoptocht of 100-dagen-stoet, dan kan het voorvallen dat deze wagen door de vele versieringen niet meer voldoet aan de reguliere wegcode. In dat geval heb je een gemeentelijke toelating nodig van de gemeente van vertrek en de gemeente van aankomst.

Als alles wel nog wettelijk is, dan kan je de verplaatsing gewoon maken zonder bijkomende gemeentelijke toelating en hoef je geen aanvraag te doen.

Als dat niet zo is, bv. door de vele versieringen of andere constructies; dan wordt trekker en aanhangwagen aanzien als praalwagen en dan moet er een gemeentelijke toelating komen, op basis van de wet van 2008.

Die gemeentelijke toelating moet je aanvragen bij de gemeente waar je vertrekt én ook bij de gemeente waar je zal aankomen.

Eerst moet de aanvraag in de aankomstgemeente gebeuren volgens de instructies (zie omzendbrief minister bij linken).

Met de toelating van de aankomstgemeente én een bewijs van de verzekering van de trekker kan je de aanvraag doen in de vertrekgemeente.  

Die toelating zorgt er dan voor dat je je met de wagen, die eigenlijk niet reglementair is, toch de verplaatsing mag maken. Je moet wel aan enkele zaken voldoen tijdens de rit, bv verlichting plaatsen, max 25km/u enz.

Voorwaarden

De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens en de omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging dienen te worden nageleefd. In bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de wet van 21 november 1989 m.b.t. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, die ook voor praalwagens verplicht is.

Het is duidelijk dat in de eerste plaats de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen zelf er moet voor zorgen dat de voorschriften van de reglementering worden nageleefd en dat de gemeentelijke machtiging hem niet ontslaat van zijn verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgen inzake veiligheid te treffen.

Hoe aanvragen

Je stuurt een mail naar evenementen@kaprijke.be.

Daarin bezorg je minimum volgende informatie:

 

 • Persoonsgegevens aanvrager
  Naam en voornaam
  Geboortedatum en –plaats
  Adres
  Contactgegevens (e-mail / GSM)

 

 • Persoonsgegevens eigenaar
  Naam en voornaam
  Geboortedatum en –plaats
  Adres
  Contactgegevens (e-mail / GSM)

 

 • Gegevens praalwagen
  Beschrijving en foto
  Samenstelling van de sleep
  Afmetingen (BxHxL)
  Stalplaats praalwagen

 

 • Gegevens stoet of proefrit
  Welke stoet - waar
  Voorgesteld traject (rekening houdend met de beperkingen van het hierna vernoemd KB en de omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging)
 • Traject stalplaats - stoet - stalplaats
  Traject stoet
  Traject proefrit

 

 • Gegevens machtiging
  De machtiging van de gemeente van aankomst mee indienen