Gemeente Gemeente Kaprijke

Praalwagens: gemeentelijke toelating

Wat

Als je met een (aanhang)wagen deelneemt aan een manifestatie, bv. een carnavalsoptocht of 100-dagen-stoet, dan kan het voorvallen dat deze wagen door de vele versieringen niet meer voldoet aan de reguliere wegcode. In dat geval heb je een gemeentelijke toelating nodig van de gemeente van vertrek.

Er is een nieuwe omzendbrief beschikbaar omtrent de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg. De bepalingen van de omzendbrief hebben enkel betrekking op de zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen, de (niet-reglementaire) voertuigen die een praalaanhangwagen trekken en de praalaanhangwagens, die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  1. Ze begeven zich slechts uitzonderlijk op de openbare weg en dit uitsluitend ter gelegenheid van de folkloristische manifestaties (incl. proefritten en de weg van en naar de manifestaties)
  2. Ze bewegen zich voort met een snelheid van maximaal 25 km/u
  3. Ze voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging

De gemeentelijke machtiging is enkel vereist voor de praal(aanhang)wagens die niet voldoen aan de normale technische voorschriften van het KB technische eisen. De gemeente waar de praal(aanhang)wagen gewoonlijk gestald is (gemeente van vertrek) staat in voor het afleveren van deze machtiging. Deze is geldig voor een periode van maximaal zes maanden.

Praal(aanhang)wagens kunnen door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren, bepaalde afmetingen overschrijden en daardoor beschouwd worden als uitzonderlijk vervoer. Er is echter geen vergunning uitzonderlijk vervoer vereist voor de voertuigen die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden 1) en 2).

Voorwaarden

De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens en de omzendbrief van 16 november 2022 betreffende de gemeentelijke machtiging dienen te worden nageleefd. In bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de wet van 21 november 1989 m.b.t. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, die ook voor praalwagens verplicht is.

Het is duidelijk dat in de eerste plaats de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de praalwagen zelf er moet voor zorgen dat de voorschriften van de reglementering worden nageleefd en dat de gemeentelijke machtiging hem niet ontslaat van zijn verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgen inzake veiligheid te treffen.

Hoe aanvragen

Gebruik het digitale aanvraagformulier. Je hebt hiervoor een kaartlezer nodig en je eID en pincode of je kan inloggen met itsme. Verzamel vooraf eerst alle nodige bijlages en verplichte informatie vooraleer je begint in te vullen.