Gemeente Gemeente Kaprijke

Psychologische hulpverlening

Wat

Vanaf juli 2022 kan je bij het OCMW Kaprijke terecht voor psychologische ondersteuning. Het lokaal bestuur wenst op die manier de drempel naar psychologische hulpverlening te verlagen voor haar inwoners. Een keer per maand wordt een zitdag georganiseerd waarbij je op afspraak kan langskomen. Deze vindt plaats op dinsdagnamiddag tussen 13.30 uur en 16.30.

Bezoekers krijgen eerst een verkennend gesprek met vervolgens een mogelijke doorverwijzing. Daarnaast wordt ook financiële steun als tussenkomst in de kostprijs van een begeleiding in het reguliere hulpverlengingsnetwerk aangeboden.

Voorwaarden

Cliënten die in begeleiding zijn binnen OCMW Kaprijke en die door een maatschappelijk werker van OCMW Kaprijke doorverwezen worden naar de meest passende hulpverlening binnen het aanbod van psychologische hulpverlening.

Met cliënten wordt onder andere bedoeld :

  • Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun
  • Personen met een verlaagd inkomen door COVID 19
  • Personen die nu of recentelijk financiële steun krijgen
  • Personen die een hulpvraag hebben
  • Personen die in budgetbeheer, budgetbegeleiding of in collectieve schuldbemiddeling zitten
  • Personen die beroep doen op de sociale kruidenier (Wijkcentrum De Kring)
  • Personen die het OCMW als referentieadres hebben

De psycholoog uit het reguliere aanbod neemt telefonisch contact op met de cliënt en geeft de cliënt een afspraak, of in de eigen praktijk, of in OCMW Kaprijke. 

Kostprijs

OCMW Kaprijke voorziet een financiële tussenkomst voor wie doorverwezen wordt naar het reguliere hulpverleningsnetwerk. De financiële tussenkomst geldt enkel voor wie doorverwezen wordt door OCMW Kaprijke of door de psycholoog die de zitdag voorziet in OCMW Kaprijke.

Er wordt een tussenkomst voorzien van maximum 50 euro/sessie met een maximum van 10 sessies per jaar. Eens de 10 sessies zijn afgelopen, staat het de aanvrager vrij om de hulp verder te zetten tegen eigen betaling of de hulp stop te zetten. Indien de betalende consultaties voor de aanvrager door financiële problemen niet mogelijk zijn, kan op basis van een speciaal verzoek en een sociaal onderzoek, een tussenkomst worden aangevraagd bij OCMW Kaprijke.

Meer info

Wilt u graag een afspraak maken? Dan kan u dit ook gemakkelijk online doen.

Maak een afspraak met de Sociale Dienst