Gemeente Gemeente Kaprijke

Buitenschoolse kinderopvang

Wat

Je kan je schoolgaande kinderen laten opvangen in het initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) van de gemeente. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.

Op wettelijke feestdagen is het IBO gesloten.

Wij zijn voorschools open van 6.45 uur - 8.15 uur en naschools van 15.50 uur - 18.00 uur.
Op woensdagnamiddag van 12.25 uur - 18.00 uur.
Tijdens vakanties zijn we open van 6.45 uur - 18.00 uur.

Voorwaarden

Kinderen tot 6 jaar hebben voorrang voor inschrijven tijdens vakantieperiodes.

Hoe aanvragen

Je hoeft niet iedere keer in te schrijven voor voor- en naschoolse opvang; een algemene inschrijving volstaat.

Je kan jouw kind algemeen inschrijven in het IBO tijdens het inschrijfmoment dat georganiseerd wordt voor iedere vakantie en op het einde van de zomervakantie. De data krijg je bij de inschrijving op school. 

Voor opvang in vakantieperiodes zijn er vaste inschrijfperiodes. Je ontvangt de data van deze periodes samen met de vakantiekalender bij het begin van het jaar.

Voor schoolvrije dagen vragen wij om voor die dag vooraf in te schrijven in de kinderopvang.

 

Kostprijs

Tarief voor- en naschoolse opvang: 1 euro per begonnen halfuur.

Vakantietarieven:

  • 4,25 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur;
  • 6,75 euro voor een verblijf tussen 3 en 6 uur;
  • 11 euro voor een verblijf langer dan 6 uur.

Tarief vieruurtje: 0,50 euro (niet verplicht te nemen).

Bij gelijktijdige opvang van verschillende kinderen van hetzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend.

Meer info

De vakantieplanning van de kinderopvang vind je in bijlage (Vakantieplanning IBO 2022) onderaan deze pagina.