Gemeente Gemeente Kaprijke

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het LOK ijvert ervoor dat kinderen en jongeren vanaf 0 jaar tot en met de basisschool zowel in als buiten de schoolsituatie de mogelijkheid hebben tot ontplooiing op maat en op basis van participatie.

Deze adviesraad wil zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang, een aangepast aanbod, een coördinatie van activiteiten, een samenwerking met alle betrokken partijen en een maximale informatieverstrekking aan zowel kinderen en jongeren als volwassenen.