Gemeente Gemeente Kaprijke

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Wat

Het gemeentebestuur wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied voorkomen en bestrijden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. De gemeenteraad heeft een belastingreglement vastgesteld dat dit moet structureren.

Het registreren en belasten van verwaarloosde woningen en gebouwen is sinds 1 januari 2017 een gemeentelijke bevoegdheid.

Hoe aanvragen

Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 zal de gemeente een jaarlijkse belasting vestigen op woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

In het reglement zijn ook bepalingen met betrekking tot vrijstelling van belasting opgenomen.

Kostprijs

De belasting bedraagt 1 100 euro.

Indien de woning meerdere jaren op het leegstandsregister blijft staan, dan zal de gemeente de belasting vermeerderen met 50% per bijkomend heffingsjaar.