Gemeente Gemeente Kaprijke

Zwerfvuil en sluikstort

Wat

Wij produceren als mens veel afval en helaas komt dit maar al te vaak terecht in onze natuur. Sommige zaken belanden er per ongeluk (zwerfvuil) en andere worden moedwillig gedumpt (sluikstort). 

Dit soort afval brengt heel wat schade teweeg. Naast het feit dat het gewoon geen mooi zicht is in ons mooie landschap, vervuilt het ook ons milieu. Bepaalde materialen breken af (natuurlijk of door maaien/ploegen) en komen zo terecht in onze dieren en ons voedsel.

Gelukkig zijn er weer elk jaar vele vrijwilligers actief die via het initiatief Mooimakers onze gemeente proper(der) maken.

Sluikstorten

Onder sluikstorten verstaan we het bewust ontwijken van de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval en het dumpen van afvalstoffen op plaatsen waar dit mag niet mag. Ook het achterlaten van afval op plaatsen waar dit wel mag maar op momenten wanneer dit niet wordt toegelaten of in verkeerde bakken of containers valt hieronder.

Het moedwillig achterlaten van zwerfvuil of sluikstort is strafbaar. Personen die hierop betrapt worden, riskeren bestraft te worden via gerechtelijke weg of via een bestuurlijke geldboete.

Regelgeving

Tijdens de gemeenteraad van 28 november 2019 werd het reglement 'retributie op weghalen van sluikstorten' goedgekeurd.

Deze retributie is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is. Indien er meerdere personen zijn, is elke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige retributie.

De retributie is verschuldigd na het verstrekken van de dienst. Hiervoor wordt een betalingsverzoek gestuurd. De retributie dient betaald te worden via overschrijving op de bankrekening van de gemeente binnen de dertig dagen na verzending van het betalingsverzoek.

Kostprijs

Indien het weghalen van sluikstorten door de gemeente moet worden gedaan, dan wordt hiervoor een retributie aangerekend:

  • 0,75 euro per kilometer transport van afvalstoffen;
  • 30 euro per arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het opruimen en weghalen van het sluikstort wordt ingezet;
  • 40 euro per uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, bestelwagen, kraan,…) inclusief bestuurder.

De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen kilometer of uur.

Bij het weghalen of opruimen van sluikstort door derden in opdracht van de gemeente wordt het factuurbedrag van deze derden doorgerekend aan de sluikstorter.