Gemeente Gemeente Kaprijke

Voorlopig rijbewijs

Wat

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 3 maanden oefenen met jouw voorlopig rijbewijs.

Je kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd of je kan hem online aanvragen via BelDrive op de website van de FOD Mobiliteit.
 • Kies maximaal twee begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Vraag je voorlopig rijbewijs aan bij jouw gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier mee, samen met je identiteitskaart.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor het de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag het enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn/haar recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid, tenzij het gaat om kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen van jezelf of van de partner waarmee je gehuwd bent, met wie je wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Goed om te weten

 • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag je niet meenemen.
 • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor jouw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar jouw gemeentebestuur als je een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

Hoe aanvragen?

 • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen geslaagd bent of je kan hem online aanvragen via BelDrive op de website van de FOD Mobiliteit.
 • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • Met het aanvraagformulier en het bekwaamheidsattest vraag je jouw voorlopig rijbewijs aan bij jouw gemeentebestuur. Neem ook je identiteitskaart mee.

Passagiers

 • Je mag twee passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen.

Hoe aanvragen

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 25 euro.