Gemeente Gemeente Kaprijke

RUP woningtypes

Wat

De gemeente Kaprijke wordt - zoals zovele Vlaamse gemeenten - de afgelopen jaren geconfronteerd met een sterk toegenomen verdichting en 'appartementisering'. Dit is enerzijds het gevolg van de gezinsverdunning en vergrijzing van de bevolking, maar het tast anderzijds het DNA en de charme van de landelijke dorpskernen aan.

Daarom maakt het lokaal bestuur van Kaprijke een visie op voor de gewenste verdichting van de woongebieden op haar grondgebied namelijk een ruimtelijk uitvoeringsplan woningtypes oftewel RUP woningtypes. Deze kan je nalezen in de onderstaande documenten op deze pagina.