Gemeente Gemeente Kaprijke

Richtnota bouwen en verkavelen

Wat

De gemeente wenst een kwaliteitsvol patrimonium uit te bouwen, waarbij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen steeds binnen hetzelfde kader worden afgetoetst en beoordeeld.

Het is daarom wenselijk om voor het volledige grondgebied van de gemeente te beschikken over een richtsnoer om aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen beter te kunnen beoordelen.

De gemeenteraad gaf op 26 januari 2017 zijn goedkeuring voor een richtnota bouwen en verkavelen. Deze nota moet een toetsingskader vormen voor het beoordelen van aanvragen stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.