Gemeente Gemeente Kaprijke

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten. Dit is de mate waarin uw handicap u belemmert in dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…
  • u minstens 2 punten scoort voor het criterium ‘verplaatsingen' (ook voor kinderen). Dit wil zeggen dat u door uw handicap grote moeilijkheden heeft om u te verplaatsen of dat u zich onmogelijk kan verplaatsen zonder hulp van iemand anders of zonder hulpmiddelen.
  • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
  • u volledig verlamd bent aan beide armen of beide armen werden geamputeerd
  • u toelating heeft van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen. Scooters en driewielers komen niet in aanmerking;
  • u hebt een erkenning heeft van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag;
  • uw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • u oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met minstens 50% oorlogsinvaliditeit

Hoe aanvragen

Er zijn verschillende manier om een parkeerkaart aan te vragen, afhankelijk van uw leeftijd.

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kunt u de parkeerkaart aanvragen.

Heeft u reeds een dossier bij de Directie-generaal Personen met een handicap, dan kan u via het contactformulier een parkeerkaart aanvragen indien: - u oorlogsslachtoffer bent - u een mobiliteitshulpmiddel hebt aangekocht na toestemming van je ziekenfonds of de Vlaamse Sociale Bescherming: neem contact op met uw ziekenfonds of de Vlaamse sociale bescherming.

Bent u wel 65 jaar of ouder

Dan dient u eerst een aanvraag in te dienen voor een zorgbudget voor ouderen met zorgnood (vroeger tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden genoemd). Bij de aanvraag kan u reeds aangeven dat u een parkeerkaart wenst aan te vragen. Na het vaststellen van uw graad van zorgbehoevendheid, kan eenvoudig een parkeerkaart worden aangevraagd bij de Directie-generaal Personen met een handicap.

Voor hulp bij de aanvraag kan u steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW of uw ziekenfonds.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Meer info

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.