Gemeente Gemeente Kaprijke

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt om de zes jaar volledig vernieuwd. De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege verkozen als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 14 oktober 2018 en gaven volgend resultaat qua zetelverdeling:

CD&V - N-VA - Groen - Onafhankelijken: 9 zetels
SAMEN: 8 zetels

Bestuursmeerderheid: CD&V - N-VA - Groen - Onafhankelijken

De bijeenkomsten van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats elke laatste donderdag van de maand, telkens aansluitend op de gemeenteraadszittingen (die starten om 19.30 uur), met uitzondering van juli en augustus. De zittingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen over de privacy van personen gaan. Iedereen is dus welkom in de raadzaal op de eerste verdieping van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Agenda's en verslagen via LBLOD

Agenda’s en verslagen via website

Samenstelling