Gemeente Gemeente Kaprijke

Bekendmakingen : Autonoom Gemeentebedrijf RSS Bekendmakingen gemeente Kaprijke

Raadpleeg de bekendmakingen van het Autonoom Gemeentebedrijf

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, ...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. 

De bekendmakingen van het Autonoom Gemeentebedrijf zijn daarom voortaan terug te vinden via een aparte webtoepassing. Je kan er de documenten terugvinden in html en in pdf. 

De oudere bekendmakingen blijven hieronder raadpleegbaar. 

Meer info over inzage bestuursdocumenten en indienen klachten:

www.kaprijke.be/inzage-en-klachten