Gemeente Gemeente Kaprijke

Jeugdraad

De jeugdraad bekommert zich over het lot van de kinderen, jongeren en jeugdwerkinitiatieven in onze gemeente. Zo waakt het adviesorgaan over een jeugdvriendelijk beleid en tracht men de verschillende jeugdbewegingen en de speelpleinwerking bij te staan. Daarom komt de jeugdraad tweemaandelijks samen.

Kinderen en jongeren zijn immers expert in het “jong-zijn”. In de jeugdraad krijgen jongeren de kans en de nodige verantwoordelijkheid om actief mee vorm te geven aan een jeugdvriendelijk beleid.