Gemeente Gemeente Kaprijke

Inspraakreglement gemeente en OCMW

Wat

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn beschikken over een inspraakreglement. Het doel van dit reglement is om de inwoners van Kaprijke en Lembeke meer inspraak te geven in het beleid.

De blikvangers van dit nieuwe reglement zijn het vragenhalfuurtje en het zitmoment van de burgemeester.

 

Spreekrecht in de raden

Elke inwoner heeft spreekrecht in de gemeenteraad. Je kan vragen stellen aan de raadsleden of je mening kenbaar maken. Vanaf nu is hiervoor elke maand een halfuur tijd voorzien bij de start van de zittingen om 19.30 uur. Elke spreker komt voor maximaal vijf minuten aan het woord.

Inwoners van de gemeente kunnen vragen stellen over agendapunten van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn, maar ook over eender welk ander onderwerp. Voor deze laatste categorie dien je 14 kalenderdagen vóór de zitting van de raden een aanvraag in via info@kaprijke.be.

Meer info? www.kaprijke.be/vragenhalfuurtje19

 

Maak een afspraak met de burgemeester

Wie graag de burgemeester apart wenst te spreken, heeft hiervoor wekelijks de kans. Burgemeester Pieter Claeys organiseert wekelijks een zitmoment, afwisselend in het administratief centrum (Veld 1 in Kaprijke) en het OCMW-gebouw (Lembeke-Dorp 43).

Inwoners kunnen via voorafgaande afspraak een overleg met de burgemeester inplannen. Dit kan per e-mail via burgemeester@kaprijke.be.