Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemeenteraadscommissie Financiën en Beleidsplanning

De gemeenteraadscommissie bestaat uit 5 leden, proportioneel verdeeld over de verschillende fracties in de gemeenteraad.

De voorzitter wordt aangewezen door de gemeenteraad en kan geen lid kan zijn van het college van burgemeester en schepenen.

Agenda’s en verslagen via website

Samenstelling