Gemeente Gemeente Kaprijke

Fietsplan

Wat

Onze gemeente wil voluit gaan voor een sterk fietsbeleid. De kernambitie daarbij is meer mensen vaker en veiliger op de fiets krijgen. Wanneer de fiets aan belangrijkheid wint, zijn de voordelen voor welzijn, milieu, leefomgeving en het persoonlijk welbevinden van ieder individu vanzelfsprekend. Na inspiratierondjes bij adviesraden, personeel, bestuur en alle inwoners van de gemeente heeft het gemeentebestuur alle aangereikte suggesties verzameld en besproken. Dit resulteerde in een uitgewerkt fietsbeleidsplan, dat de goedkeuring van de gemeenteraad kreeg op 26 oktober 2017.

Het fietsbeleidsplan geeft in acht strategische beleidsdoelstellingen, met telkens een aantal concrete acties, weer waar het bestuur naartoe wil met het fietsbeleid. Het spreekt voor zich dat de fiets(er) een meer centrale plaats krijgt. Het plan bestaat uit acties die al “groen licht” kregen van het bestuur (en die binnen een termijn van ongeveer 1 à 3 jaar uitgevoerd zullen zijn) en intenties van het bestuur op langere termijn of acties die lopende zijn en lopende blijven.

Het volledige fietsplan is hier na te lezen.