Gemeente Gemeente Kaprijke

Ontlenen van een e-reader

Wat

Op de e-reader (merk Tolino) worden er stelselmatig nieuwe e-boeken opgeladen. Deze e-boeken zijn voorlopig enkel romans en romans voor de adolescenten.

Voorwaarden

Enkel de beschikbare e-boeken kunnen worden gelezen vanaf 14 jaar.

Verlenging na drie weken wordt niet toegestaan.

Uploaden of downloaden zijn ten strengste verboden.

De e-reader kan niet binnengebracht worden via de inleverbus.

Hoe aanvragen

Op vertoon van de lidkaart (of identiteitskaart) kan een e-reader gratis ontleend worden voor 3 weken. 

Kostprijs

De e-reader kan gereserveerd worden voor 0,50 euro

Het telaatgeld bedraagt 0,15 euro per dag.

Meer info

Suggesties om e-boeken aan te kopen kan altijd. Er dient evenwel rekening gehouden met het beschikbare budget. De suggesties mogen enkel romans zijn (anderstalige mogen ook indien te koop bij de leverancier van de gemeente).

Het ter beschikking stellen van aangevraagde e-boeken duurt minstens 3 dagen.