Gemeente Gemeente Kaprijke

Afwegingskader vellen van bomen

Wat

Bomen geven letterlijk adem aan onze gemeente. We zijn dan ook trots dat we zo een groene gemeente zijn. Soms kan het helaas voorkomen dat een boom niet bepaald gunstig staat, of de boom is ziek en dus moet ze gerooid worden. 

Om het groene karakter van onze gemeente te beschermen en duidelijkheid te bieden aan burgers voor het vellen van bomen op private gronden heeft de gemeenteraad van 24 februari 2022 een afwegingskader goedgekeurd. Deze beslissing vervangt het afwegingskader van 7 december 2015.

Het afwegingskader schenkt meer duidelijkheid over de vergunningsplicht van de kap, de beoordelingsgronden ten aanzien van de motivatie voor de aanvraag, en de randvoorwaarden voor heraanplanting.  

Voorwaarden

Er geldt een heraanplant op private kavels in volgende gevallen:

  • De bomen maken deel uit van een bomenrij.
  • De bomen maken deel uit van een dreef.
  • De bomen maken deel uit van een boomgaard.
  • Het een monumentale boom betreft.
  • Bomengroepen.
  • Alleenstaande bomen die op verder dan 30 meter van de woning staan.