Gemeente Gemeente Kaprijke

Equivalent leefloon

Wat

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

U moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Hoe aanvragen

U vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van uw hoofdverblijfplaats.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
  Basisbedrag Leefloon op jaarbasis op
1 november 2023
Leefloon op maandbasis
op 1 november 2023
Categorie 1: Samenwonende 6 038,83 euro 10 105,38 euro per jaar 842,12 euro per maand
Categorie 2: Alleenstaande 9 058,25 euro 15 158,08 euro per jaar 1 263,17 euro per maand
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 12 241,74 euro 20 485,33 euro per jaar 1 707,11 euro per maand

Wat heb ik nodig

 • identiteitsdocument
 • bewijs van inkomsten (fiches of uittreksels)
 • bewijs van uitgaven (rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden)