Gemeente Gemeente Kaprijke

Veranderen van voornaam

Wat

Uw naam heeft een officieel karakter. Het stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uw voornaam laten wijzigen als:

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent;
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt;
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden;
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Hoe aanvragen

Om uw voornaam te veranderen contacteert u de burgerlijke stand van:

  • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal drie maanden.

Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken

Kostprijs

Het bedrag van de retributie is 100 euro ongeacht het advies van de Procureur des Konings.

Uitzonderingen

Een eerste aanvraag tot wijziging voorn(a)m(en) is voor transgenders gratis.