Gemeente Gemeente Kaprijke

Gemeentelijk ruimtelijk structuur en gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Wat

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid van de gemeente, is het ruimtelijk structuurplan. Hierin is een visie op ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied ontwikkeld.

De visie van het structuurplan wordt vertaald in ruimtelijk uitvoeringsplannen (kortweg RUP). Zij leggen de concrete stedenbouwkundige bestemming van een perceel vast tot op perceel niveau. Een overzicht van alle ruimtelijke uitvoeringsplannen vind je hieronder.

Wanneer er voor een bepaald perceel geen ruimtelijk uitvoeringsplan voorhanden is, kan het zijn dat de bepalingen van vroegere plannen, de 'bijzondere plannen van aanleg' (kortweg BPA) of een 'algemeen plan van aanleg' (kortweg APA) van kracht zijn.

Indien voor een bepaald perceel geen RUP noch BPA/APA van kracht is, zijn de bepalingen van het gewestplan van kracht.