Gemeente Gemeente Kaprijke

Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Wat

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Voorwaarden

- Uw laatste adres, voor opname in de instelling, was te Kaprijke.

- U bent niet in staat de kosten voor verblijf in het woonzorgcentrum zelf te betalen

- U heeft zichzelf niet onvermogend gemaakt door gelden en/of goederen weg te schenken of te verkopen

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
 • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Als uw maatschappelijk werker over alle benodigde gegevens beschikt, wordt uw dossier voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.
 • Bij goedkeuring zal een rekening op uw naam worden geopend die wordt beheerd door uw maatschappelijk werker
 • Al uw inkomsten moeten op deze nieuwe rekening worden gestort, zodat deze in de eerste plaats kunnen worden aangewend voor de betaling van uw verblijfsfacturen
 • Als u kinderen heeft, dan wordt steeds de onderhoudsplicht onderzocht.
 • Als u nog eigendom heeft, dan wordt hierop een hypotheek genomen

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van de verblijfskosten.

Wat heb ik nodig

 • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
 • een overzicht van alle spaargelden
 • het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en onroerende voorheffing
 • bewijs van verkoop of afstand van roerend en/of onroerend goed
 • een kopie van uw identiteitskaart.
 • identiteitsgegevens van uw kind(eren)
 • de verblijfsfacturen van de laatste 12 maanden