Gemeente Gemeente Kaprijke

Tussenkomst voor socio-culturele en sportieve participatie voor mensen in armoede

Wat

Er kan bij het OCMW een tussenkomst gevraagd worden om deel te nemen aan socio-culturele of sportieve activiteiten.

Voorwaarden

  • u woont in de gemeente
  • u hebt een beperkt beschikbaar inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat uw gezinsbudget de kosten niet kan dragen.

Hoe aanvragen

  • U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW.
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt voorgelegd aan de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van het sociaal onderzoek.

 

Kostprijs

Bij goedkeuring kan het OCMW een deel van de kosten ten laste nemen, afhankelijk van de ter beschikking gestelde federale subsidies.

Wat heb ik nodig

  • u woont in de gemeente
  • u hebt een beperkt beschikbaar inkomen.

Het OCMW komt pas tussen als blijkt dat uw gezinsbudget de kosten niet kan dragen.

Regelgeving

Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2015