Gemeente Gemeente Kaprijke

Zwerfkatten

Wat

Zwerfkatten komen in de natuur steeds in bepaalde aantallen voor en vormen in principe geen probleem. Deze wilde katten houden elkaar in evenwicht doordat ze elk hun territorium opbouwen. Deze wilde katten hebben zelfs positieve gevolgen doordat ze allerlei ongedierte opeten.

Toch kunnen zwerfkatten soms wel een probleem vormen:

  • De katten worden gevoederd. In dat geval zullen (zwerf)katten van overal naar de voederplaats komen. De vele katten op een kleine oppervlakte zorgen dan vaak voor overlast.
  • De katten krijgen jongen.

Loopt er een zwerfkat in jouw buurt die overlast bezorgt, neem dan contact op met de Technische Dienst.

In het kader van het zwerfkattenbeleid plaatst de gemeente een vangkooi in jouw buurt. De gevangen zwerfkat wordt naar een dierenarts gebracht voor gezondheidscontrole, controle van de chip en eventueel castratie en sterilisatie.  

Daarna worden ze opnieuw vrijgelaten in hun vertrouwde omgeving. Op die manier tracht het gemeentebestuur de zwerfkattenpopulatie geleidelijk aan te verkleinen.

Voorwaarden

Deze dienstverlening is enkel van toepassing op zwerfkatten. Huiskatten komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen

De aanvraag voor het vangen en behandelen van zwerfkatten verloopt via de Technische Dienst: technische.dienst@kaprijke.be of tel 09 323 90 16.

Of je kan een melding doen via onze website: ’Ik wil iets melden’

Volgende gegevens hebben we van je nodig:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • de locatie waar de katten zich bevinden

Onze Technische Dienst komt dan na afspraak bij jou vangkooien plaatsen.

Kostprijs

De behandeling van de zwerfkatten wordt door de gemeente betaald. Er is geen tussenkomst voorzien betreft de behandeling van huiskatten.