Gemeente Gemeente Kaprijke

Vacature zorgkundige residentiële ouderenzorg

Wat

Kaprijke bevindt zich in het hart van het Meetjesland. Het lokaal bestuur van Kaprijke draagt met een warm hart zorg voor haar bewoners van ons woonzorgcentrum De Boomgaard. Op vandaag hebben we in ons woonzorgcentrum De Boomgaard een vacature voor zorgkundige.

Je job als zorgkundige in ons woonzorgcentrum De Boomgaard

De zorgkundige dient aan onze 42 bewoners in ons woonzorgcentrum De Boomgaard te Lembeke de zorgkundige zorgen toe. Als zorgkundige werk je samen in een geëngageerd team van verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici, animatieverantwoordelijke en vrijwilligers. Je bezorgt onze bewoners een aangename woonomgeving met gepaste zorg.

Wat we jou graag bieden

Een waarderingspakket met een bruto maandloon en heel wat extralegale voordelen, zoals een weddecomplement voor weekendprestaties, eindejaartoelage, maaltijdcheques, ecocheques, gemeentelijke geschenkbonnen, een extra legale pensioenregeling, een hospitalisatieverzekering, mogelijkheid tot fietsleasing, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en volledige terugbetaling van openbaar vervoer, aansluiting bij een gemeenschappelijke sociale dienst.

Een voltijds zorgkundige ontvangt een bruto maandloon van minimum 2 965 euro en maximum 4 220 euro (met inbegrip van zaterdag- en zondagsprestaties en prestaties op een feestdag). Daarbovenop worden de avond- en nachtpreestaties uitbetaald.

Een aantrekkelijke vakantieverlofregeling zorgt voor de ideale balans en werkbaar werk voor jezelf, je gezin, je team en de organisatie.

Een warme bedrijfscultuur met aandacht voor jouw persoonlijke groei, een gezonde werkplek met een hoge funfactor en personeelsmotiverende activiteiten.

En als laatste een stabiele omgeving met financiële zekerheid.

Hoe stel je je kandidaat

1. Solliciteer

Je dient je kandidatuur ten laatste op woensdag 21 juni 2023 in.

Je gebruikt het digitaal inschrijvingsformulier om je kandidatuur in te dienen. Onze medewerkers staan je graag bij om je te begeleiden met het digitaal indienen van je kandidatuur.

Schriftelijke kandidaturen met de vereiste documenten stuur je naar het Vast Bureau - Veld 1 - 9970 Kaprijke.

Bij je kandidatuur voeg je volgende documenten toe:

 • sollicitatiebrief
 • curriculum vitae
 • uittreksel uit het strafregister (model 1) (maximum drie maanden oud) (vereist)
 • diploma zorgkundige of gelijkwaardig diploma;
 • visum zorgkundige.

Jongeren die dit (school)jaar afstuderen melden uitdrukkelijk dat ze vrijgesteld zijn om het diploma en het visum in te dienen.

Van zodra het bestuur je kandidatuur goedkeurt, word je tot de selectie toegelaten.

2. Selectie

De selectie gaat op woensdagnamiddag/-avond 5 juli 2023 in de Kloosterkapel, Aveschoot 2 - 9971 Lembeke door.

De selectie bestaat uit een selectie-interview dat naar je motivatie, je belangstelling en je inzetbaarheid polst.

Je bent geschikt voor de functie van zorgkundige van zodra je minstens 60 % geschikt bent bevonden na het selectie-interview.

Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

3. Aanstelling

Het bestuur stelt uit de geschikte kandidaten twee zorgkundigen (M/V/X - IFIC-code 6371 - lIFIC-oonbarema 11) in contractueel verband aan.

De selectie voor de functie van zorgkundige is een niet vergelijkende selectie.

We bieden je meteen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan. Dan onderhandelen we ook je tewerkstellingsbreuk (een voltijdse werkweek is 38 uur per week) en je werktijdenregeling in functie van de organisatie.

Voorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie,
 • voldoen aan de vereiste taalkennis;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

De aanwervingsvoorwaarden zijn

 • in het bezit van het diploma van zorgkundige (mét visum van FOD Volksgezondheid);
 • er is geen relevante beroepservaring vereist;
 • slagen voor de selectie.

Jongeren die dit (school)jaar afstuderen worden verzocht zich kandidaat te stellen om aan de selectie deel te nemen.

Meer info

Wil je meer weten over de functie of het takenpakket? Contacteer mevrouw Sabine Goethals, directeur woonzorgcentrum De Boomgaard, op het telefoonnummer 09 218 91 87 of via mail naar sabine.goethals@kaprijke.be.

Heb je problemen met solliciteren? Contacteer Vincent Van Neste (personeelsdienst@kaprijke.be of 09 323 90 27)

We kijken er naar uit om je te ontmoeten!