Gemeente Gemeente Kaprijke

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Gepubliceerd op 26 augustus 2020
De gemeente Kaprijke is mee ingestapt in het project van Veneco om overheidsgebouwen te voorzien van zonnepanelen.

Bij dit project, dat in samenwerking is met gemeenten Aalter, Assenede, De Pinte, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte, kunnen burgers mee investeren in hernieuwbare energie op het gemeentelijke patrimonium via derdepartijfinanciering. Op basis van het lokaal Klimaatactieplan tracht de gemeente met dit project de zonne-energie op de daken van gemeentelijke gebouwen optimaal te benutten alsook het draagvlak voor het klimaat en hernieuwbare energie onder de inwoners te vergroten. Samen met dit project en andere maatregelen streeft de gemeente naar 40% CO2-reductie tegen 2030 en naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

Er wordt een concessie verleend dat bestaat uit het prefincancieren, leveren, plaatsen en exploiteren van de zonnepanelen op meerdere publieke gebouwen in de gemeente. De concessiehouder wordt vergoed voor de dienst met het totale bedrag dat wordt ontvangen van de gebruikers en betaalt zelf een concessievergoeding aan de gemeente in de vorm van de zonne-energie die wordt afgenomen door de gemeentelijke verbruikers. Na de looptijd van de concessie wordt de installatie kosteloos overgedragen aan het gemeentebestuur. Na 25 jaar hebben de zonnepanelen nog een opbrengstgarantie van minstens 80%.

De burgerparticipatie gebeurt via lidmaatschap van een energiecoöperatieve waarbij de burger een financiële investering doet. Hiermee realiseert de organisatie duurzame energieprojecten. Met dit project kunnen inwoners samen met het gemeentebestuur investeren in hernieuwbare energie. Dit vergroot de betrokkenheid bij het gemeentelijk klimaatbeleid en kan zoals hefboom dienen voor een breder algemeen bewustzijn rond klimaat en hernieuwbare energie.