Gemeente Gemeente Kaprijke

Zitdag invullen aangifte personenbelasting

Gepubliceerd op 05 mei 2023
Op 6 juni 2023 is er een zitdag voor de burgers voor hulp bij de aangifte in de personenbelasting. Deze vindt plaats in het SOCK.

1 afspraak = 1 aangifte

Per afspraak kan maar 1 aangifte worden ingevuld. Indien meerdere aangiftes moeten worden ingevuld, dienen meerdere afspraken gemaakt te worden.

Bij het maken van de afspraak dient het rijksregisternummer en naam vermeld te worden en op de afspraak dient de identiteitskaart te worden meegebracht.

Bij het laten invullen van de aangifte van iemand anders dient een kopie van de identiteitskaart van de andere persoon en een ingevulde volmacht te worden meegebracht.

Aangiften van zelfstandigen worden niet ingevuld.

Eventueel nodige documenten

Een aangifteformulier (bruine envelop) is NIET nodig om een afspraak te maken.

Niet-limitatieve lijst van eventueel nuttige documenten:

 • Basisattest hypothecaire lening
 • Overzicht kadastraal inkomen onroerende goederen
 • Overzicht huurinkomsten bij verhuring voor beroepsdoeleinden
 • Fiches buitenlandse inkomsten
 • Attesten kinderopvang
 • Attesten giften
 • Betaalbewijzen van betaalde onderhoudsgelden
 • Bewijs betaalde vakbondsbijdrage
 • Bewijs betaling roerende voorheffing

Feitelijke gescheiden

Bij feitelijke scheiding in 2022 of 2023, kan enkel de afzonderlijke aangifte van de persoon die aanwezig is, worden ingevuld. Enkel bij het meebrengen van een volmacht van de andere persoon, kunnen beide aangiftes worden ingevuld (die dan later zullen worden samengevoegd).

Zelf (online) je belastingen invullen

Natuurlijk kan je ook altijd zelf je belastingen invullen. Vanaf eind april is jouw (grotendeels vooraf ingevulde) aangifte of jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web).

Hoe krijg je toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Maakt u geen gebruik van MyMinfin (Tax-on-web)?

Als je jouw eBox niet hebt geactiveerd en als je Tax-on-web vorig jaar niet hebt gebruikt, ontvang je jouw aangifte (of voorstel van vereenvoudigde aangifte) normaal gezien per post in de loop van de maand mei.

Als je begin juni nog niets ontvangen hebt, bel dan naar 02 572 57 57 (directe code: 17001).

Als je jouw eBox geactiveerd hebt, ontvang je geen aangifte (of voorstel van vereenvoudigde aangifte) per post. Gebruik MyMinfin (Tax-on-web) of bel vanaf begin juni naar het nummer 02 572 57 57 (directe code: 17001) om de documenten per post te ontvangen.

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen?

Zijn jouw gegevens juist en volledig? Je hoeft niets te doen. Je hoeft niets te verzenden of te bevestigen. Je ontvangt jouw aanslagbiljet (berekeningsnota) automatisch.

Zijn jouw gegevens onjuist of onvolledig? Je moet ze corrigeren via MyMinfin.be of via het papieren antwoordformulier.

Meer weten? Hulp nodig?

Heb je een vraag over jouw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Wil je jouw aangifte laten invullen door de experts van de FOD Financiën?

 • Dat kan enkel op afspraak. Bel naar het nummer dat op de envelop van jouw aangifte staat (bruine envelop).
 • Je hoeft je niet te verplaatsen! De experts van de FOD Financiën bellen je op het afgesproken tijdstip terug om samen met jou je aangifte in te vullen per telefoon.

Ontvang jouw documenten van de FOD Financiën online via de eBox

Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang de documenten van de FOD Financiën rechtstreeks online via de eBox, de digitale en beveiligde 'brievenbus' van de overheid.

Activeer jouw eBox op myebox.be. Je ontvangt dan een melding zodra er een nieuw document beschikbaar is. Vergeet niet om jouw e-mailadres in te vullen om de meldingen te ontvangen.

Meer info over de eBox