Gemeente Gemeente Kaprijke

Deadline subsidieaanvragen sociaal-culturele verenigingen: 28 februari

Gepubliceerd op 13 januari 2021
Vergeet niet om tijdig de aanvraag werkingssubsidies voor je sociaal-culturele vereniging in te dienen! Je hebt nog tot eind februari de tijd.

Sociaal-culturele en cultuur-educatieve verenigingen en verenigingen uit de kunstensector kunnen een werkingssubsidie aanvragen. Het doel van het reglement is om lokale sociaal-culturele verenigingen ondersteuning te bieden in hun dagelijkse werking. Dit betekent dat ze financiering krijgen voor het organiseren van activiteiten die eigen zijn aan hun werking, gericht zijn naar hun leden en/of doelgroep en op regelmatige basis terugkeren in hun aanbod. Wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse initiatieven behoren tot deze reguliere werking.

Voorwaarden

De aanvraag tot sociaal-culturele subsidie kan ingediend worden door een plaatselijke sociaal-culturele vereniging of organisatie die voldoet aan volgende voorwaarden:

  • gevestigd zijn in en/of een actieve werking hebben binnen het socio-culturele domein op het grondgebied Kaprijke,
  • een eigen bestuur hebben met minstens een voorzitter, penningmeester en secretaris,
  • over een eigen rekeningnummer beschikken,
  • niet beroepsmatig werken of geen commerciële invalshoek nastreven.

Jaarlijks kan je een aanvraagformulier indienen tussen 1 januari en eind februari. Deze aanvraag bevat alle activiteiten van het voorgaande kalenderjaar. Op basis van deze activiteiten worden punten toegekend.

Bekijk het volledige reglement hier.

Direct naar het formulier? Dat kan hier.

 

Bijzonderheden in coronatijden?

de berekening gebeurt op uitgevoerde activiteiten. Is er door corona veel afgelast? Dan plaats je die afgelaste activiteiten NIET in de aanvraag. Alle verenigingen zullen in deze situatie zitten en dus zal iedereen veel minder punten halen, maar zo wordt elk punt wel meer waard.

Bij de berekeningen kijken we na of er qua verhoudingen grote verschillen ontstaan, en indien nodig contacteren we jullie voor bijkomende informatie. Geen activiteiten gedaan? Toch indienen! Ook voor je ledenaantal etc. krijg je punten (en dus geld). Online activiteiten > zet deze zo goed mogelijk in de juiste categorie en omschrijf voldoende zodat wij door de titel snappen wat er is doorgegaan.

Tips and tricks

  • Tip 1: Lees eerst nog eens goed het reglement door. Jaar op jaar moeten wij activiteiten van categorie verzetten omdat ze er niet thuis horen, hoewel ze duidelijk onder een andere categorie vallen.
  • Tip 2: Verzamel eerst alle info (zie kladversie), en begin pas daarna in te vullen, als je een scherm te lang laat open staan zonder dat je tikt kan het vervallen en moet je herbeginnen.
  • Tip 3: Vergeet de vormingen niet! (ps: ook hier toppen we af op 10 sessies per reeks per persoon)
  • Tip 4: voeg geen agenda’s met data als bijlage toe. Enkel wat IN het formulier staat wordt weerhouden.