Gemeente Gemeente Kaprijke

Deadline voor subsidieaanvragen sociaal-culturele verenigingen

Gepubliceerd op 08 januari 2019
Vergeet niet om tijdig de aanvraag werkingssubsidies voor je sociaal-culturele vereniging in te dienen! Je hebt nog tot eind februari de tijd.

Sociaal-culturele en cultuur-educatieve verenigingen en verenigingen uit de kunstensector kunnen een werkingssubsidie aanvragen. Het doel van het reglement is om lokale sociaal-culturele verenigingen ondersteuning te bieden in hun dagelijkse werking. Dit betekent dat ze financiering krijgen voor het organiseren van activiteiten die eigen zijn aan hun werking, gericht zijn naar hun leden en/of doelgroep en op regelmatige basis terugkeren in hun aanbod. Wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse initiatieven behoren tot deze reguliere werking.

Voorwaarden

De aanvraag tot sociaal-culturele subsidie kan ingediend worden door een plaatselijke sociaal-culturele vereniging of organisatie die voldoet aan volgende voorwaarden:

  • gevestigd zijn in en/of een actieve werking hebben binnen het socio-culturele domein op het grondgebied Kaprijke,
  • een eigen bestuur hebben met minstens een voorzitter, penningmeester en secretaris,
  • over een eigen rekeningnummer beschikken,
  • niet beroepsmatig werken of geen commerciële invalshoek nastreven.

Jaarlijks kan je een aanvraagformulier indienen tussen 1 januari en eind februari. Deze aanvraag bevat alle activiteiten van het voorgaande kalenderjaar. Op basis van deze activiteiten worden punten toegekend.

Bekijk het volledige reglement hier.